Ostatnia aktualizacja strony: 08.06.2021, 15:21

Właściciele podmiotu

Wtorek, 08 kwietnia 2014

Właściciele podmiotu

Świetlica jest jednostką organizacyjną Gminy Legnica.

Została utworzona aktem założycielskim Kuratora Oświaty w Legnicy
z dnia 31 marca 1995r.
Świetlica Terapeutyczna nr 2 w Legnicy jest specjalistyczną placówką
opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Prowadzi działalność wychowawczą, terapeutyczną i doradczą
wspierająca rodzinę w sprawowaniu funkcji opiekuńczo wychowawczej.
 
W Świetlicy prowadzone są zajęcia :
- wychowawcze z pomocą w odrabianiu lekcji,
- socjoteraputyczne,
- z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci dyslektycznych, z ryzyka
  dysleksji, dysortografów, dzieci z zaburzeniami sprzężonymi
  i mikrodeficytami rozwojowymi,
- pomoc w odrabianiu lekcji z matematyki, fizyki i j. polskiego
  dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- grupy wsparcia dla rodziców, /trening umiejętności wychowawczych.

Metadane

Data publikacji : 08.04.2014
Data modyfikacji : 14.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Świetlica Terapeutyczna Nr 2
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Fryc
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Fryc księgowość
Osoba modyfikująca informację:
Teresa Fryc
©-2021 Świetlica Terapeutyczna Nr 2. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL